Petter Storm Olsen
Petter Storm OlsenDaglig leder
Petter har ansvaret for den daglige driften.
Martin
MartinNestleder
Martin har ansvaret når Petter ikke er tilgjengelig.
Wioleta
WioletaRenholder
Wioleta deltar i den daglige driften.